WHATEVEREST изложба на Ива Кирова 11 май 2017
~english below

WHATEVEREST

изложба на Ива Кирова 

Откриване: 11 май от 19:00ч.

Whatever! Whatever! Whatever! В кой момент това “както и да е” се превръща от отговор, необходим за пълноценен живот, в тотален непукизъм?
WHATEVEREST се позиционира върху неуловимата граница между колективното и личното, търсейки баланса между безразличието и действието. Проектът разглежда символа на планината, същевременно като убежище от обществото и катализатор на политическа промяна.

Ива Кирова коментира хаотичните процеси на индивидуалното израстване и обществената трансформация, като представя лични снимки в планината, спомени и записи от преходи. Параметрите време и място на тези преживявания изчезват в непрекъснато повторение, без ясна начална и крайна точка. Провалът е приет като възможност за преосмисляне на крайната цел и нейното достигане.

Ива Кирова е родена през 1989 г. в София. През 2012 г. завършва Фотография в Нов Български Университет. Продължава образованието си в Баухаус Университет Ваймар, където през 2014 г. завършва магистърската програма “Public Art and New Artistic Strategies”. В работата си Ива използва различни изразни средства и материали, като неините произведения са предимно временни, сайт-спесифик инсталации. Работата й се фокусира върху процесите на лична и колективна памет, разглеждайки повторението като метод за преодоляване на установени разбирания. От 2015 г. Ива Кирова е част от художествения колектив FREIZEIT, съставен от четири международни художници от България, Иран, САЩ и Германия. Работата на FREIZEIT се концентрира върху пресечната точка между изкуството, архитектурата и града, като включва перформанс, инсталации и сайт-спесифик интервенции в публичното пространство. Те често изследват процеси, определящи характера на града, като се намесват в тях, представяйки се не като художници, а като агенти с повече власт и капитал.


Работно време на изложбата: 12.05.2017 -22.05.2017
понеделник – петък, 17:00ч. - 20:00ч.

Разговор с артиста: 14.05.2017 (неделя) от 16.00ч. 


ул. „Ген. Паренсов” 6Б (входът е на ул. „Мальовица”)
http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html


Изложбата е част от проекта "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ # 3" на the fridge. Проектът представлява поредица от представяния на млади автори, като целта му е да изследва изкуството като действие и отговорност. Желанието ни е да концентрираме енергия и усилия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство.
Основното изискване, което имаме към всеки един от поканените автори, е представяне на нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.

План за действие # 1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
План за действие # 2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Проектът се осъществява с подкрепата на 
наградата„Гауденц Б.Руф” 

.........................................................................................................
WHATEVEREST
Exhibition by Iva Kirova

Opening:
May 11, 2017 at 7pm.

Whatever! Whatever! Whatever! How much is too much, when does Whatever transform from a response, necessary for sustaining one’s sanity in the face of everyday problems, into total apathy?

The exhibition WHATEVEREST positions itself on the elusive border between private and public, searching for the fine balance between ignorance and action. It examines the symbol of the Bulgarian mountain both as a place of isolation and a trigger for political change.

Reflecting on the messy processes of individual growth and social transformations, the artist adopts a personal approach by showing archival photos of herself in the mountains, keepsakes and records of hikes. The temporal and spatial parameters of those experiences dissolve into repetition, defying a start and end point. Failure is embraced as a possibility for rethinking the importance of a goal and the movement towards it.

Iva Kirova is born in 1989, Sofia, Bulgaria. In 2012, she graduated from New Bulgarian University in the department of Visual Arts with focus on Photography. Iva graduated from the Master Program “Public Art and New Artistic Strategies” at the Bauhaus-Universität Weimar in 2014. In her artistic practice, Iva uses different media, producing site-specific temporary interventions. Her work focuses on repetition, remembrance and the possibilities of overcoming inherited rigid perceptions. Since 2015, Iva is working in the artist collective FREIZEIT, comprised of four international artists from Bulgaria, Germany, the United States, and Iran. Their work deals with the intersection between art, architecture and the city and includes performances, installations and site-specific interventions in public space. FREIZEIT artistic strategy consists of mining
urban processes and inserting themselves into them, both openly and covertly. This is manifested in the act of adopting alter-egos, often times city players with power, agency, and capital.


Working hours:
May 12 – 22, 2017
Monday - Friday: 5:00 pm. – 8:00 pm

Artist talk on May 14th at 4 pm.

6-B “General Parensov” Str., Sofia, bg

http://the--fridge.blogspot.bg/p/blog-page.html

The exhibition WHATEVEREST is part of Plan for action # 3, project by The fridge.
The project Plan for Action consists of a series of exhibitions by different authors, who explore art as a completely free and therefore responsible act.
The exhibitions do not have a common title, motto, statement or slogan, as usually required by most administratively or institutionally organized art events seeking to promote the contemporary art. The exhibitions do not have a curator. Instead they include an open platform for discussion between the author and the audience. Our wish is to concentrate our energy and efforts on observing the artistic scene that develops itself into an independent but coherent environment.

Plan for Action #1; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_92/
Plan for Action #2; http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/%20http://ruf-award.org/gaudenz-b-ruf/beneficiaries/bp_124/

Organized by The fridge
Supported by Gaudenz B. Ruf Award.

Hard on the Heels of… No.2 opening - 22.10.2016For english scrow down

Hard on the Heels of… No.2


Hard on the Heels of… No.2 e паралелна изложба, резултат от колаборацията между факултетите по скулптура на НХА София и Университета по приложни изкуства във Виена. Събитието е координарано от Фондация за съвременно изкуство и медии, София и The fridgе, София.

Откриване София: 22.10 – 17:00ч – бул. „ Княз Александър Дондуков“ №56
Откриване Виена: 29.10 – 19:00ч – Паулусплац 5, 1030


Ако застана пред голяма каменна колона, обявена за произведение на изкуството, и текстът, свързан с него, то описанието може да поеме много роли – да задава въпроси или да разкаже история, да бъде поетично, да създаде объркване и т.н...

Необходимо ли е текстът да опише какво трябва да видим, да подкрепи и насочи нашето наблюдение?
(авторът да е сигурен, че творбата му е разбрана по начина по който трябва да бъде и следователно да обезсърчи наблюдателя)

Необходимо ли е текстът да опише как е направена творбата?
(вложено време и/ или парична стойност)

Има ли нужда от историческа справка? 
(използваната препратка да е основния фокус)

Участници: Софи Цсенар – Валя Георгиева – Самуел Громан – Евгения Илкова – Анастасия Йермолаева – Ния Константинова – Фелисита Мородер – Франц Муснер– Николай Попов – Валентина Скиара – Мариа Трабуло – Ина Валентинова – Ойген Вист – Благица Здравковска

INELIMENTAL : VISIONS by Joteva 01.07 - 17.07.2016

ENG. BELOW


INELIMENTAL : VISIONS

Изложба на JotevaЧаст от проекта „План за действие”#3
на The fridge
Откриване: 1 юли 2016г. от 19 ч.
Място: [a]cube contemporary


 
Проектът INELIMENTAL използва светлина за да проникне през сенките на два свята. Изложбата включва селектирани фотографии от стотици двойно експонирани аналогови ленти, заснети като пътеписи през последните три години в Австралия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Сърбия, САЩ, Тайланд, Турция, Хърватска и Черна гора. Непредвидимата комбинация от елементи върху светлочувствителния филм поражда серия от въображаеми спомени и алтернативни визии на реалността.  Природни и градски пейзажи се сливат с човешки фигури, ритуали и културни паметници, образувайки нова документална не-реалност, която е възможна единствено при срещата на две времеви-пространства. Интуитивният подход към фотографския процес надделява над съзнателното и допринася за синхронизирането на различни пространства и обекти. Така този подсъзнателен процес разкрива метафизичната връзка между непроявения филм и неосъзнатите сфери на паметта.


Проектът ще бъде представен през месец юли 2016 в две части:  


1/ INELIMENTAL:VISIONS ще представи настоящата серия през стереоскоп и светлинни кутии в галерията [a]cube contemporary,  от 1-ви до 17-ти юли.


От 1 до 17 юли, 2016г.
Работно време:
Вторник - Четвъртък: 12:30 - 19:00 ч.
Събота – Неделя: 11:30 - 18:00 ч.
Ул. Любен Каравелов - 9, София


2/ INELIMENTAL:ECHOES ще представи отзвука на автора към проекта чрез разговор и временна инсталация в новооткритото пространство Каркасон на 15 юли.


Разговор с артиста и временна инсталация
Дата: 15 юли, 2016г.  
Час: 19:00 - 00:00 ч.
ул. Гладстон - 30, София


Joteva е интермедиен артист, който израства между два свята – България и Америка. Учи фотография и визуални изкуства в Los Angeles County High School for the Arts, в колежа на Santa Monica и в Australian National University, а през 2013 завършва “Изящни Изкуства” с фокус интермедийни практики от University of Southern California в Лос Анжелис. Работи в областа на експерименталната фотография, аудио-визуални инсталации, пърформанси и сайт-специфик скулптури. Нейни самостоятелни изложби са показвани в Европа, САЩ и Австралия.
Изложбата INELIMENTAL:VISIONS на Joteva е част от проекта „План за действие”#3 на The fridge.
„План за действие”#3 е проект - поредица от представяния на автори, който изследва изкуството като действие и отговорност. Идеята на представянията е да се концентрира енергия в наблюдение на художествената сцена, развиваща се в една независима-кохерентна среда, развивайки областта на съвременното изкуство. Основното изискване, което The fridge има към всеки един от авторите, към които отправя покана за участие, е да представи нови и непоказвани досега идеи и произведения, подкрепени с цел и аргументация. Изложбите нямат общо заглавие, мото, стейтмънт или слоган, каквито обикновено се изискват от повечето административно или институционално организирани художествени събития. Изложбите нямат куратори, но имат отворена платформа за разговор между автор/и и публика.  The fridge е бенефициент на наградата „Гауденц Б.Руф за 2015.


Повече за първото и второто издание:


Организатор: The fridge
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на наградата Gaudenz B. Ruf
Със съдействието на [a]cube contemporary и Каркасон


Популярни публикации